O nas...

TWÓJ PUNKT WIDZENIA

Point of View Business Communications Consultancy to butik doradczy, który pomaga firmom poruszać się w skomplikowanym świecie kontaktów z opinią publiczną, mediami, partnerami biznesowymi, klientami oraz środowiskami opiniotwórczymi. Zajmujemy się opracowywaniem i realizacją strategii pozycjonowania na rynku firm oraz marek, ale również komunikowaniem i wyjaśnianiem problemów sektorowych. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa komunikacyjnego, które daje nam nie tylko niezawodny warsztat, ale też gruntowny know-how biznesowy pozyskany dzięki i przy współpracy z Klientami oraz z ekspertami z różnorodnych dziedzin.
Pozwala to na szerokie spojrzenie na trendy biznesowe i gospodarcze na rynku oraz daje umiejętność umieszczenia problemów biznesowych w szerszym kontekście. Naszym klientom – firmom, instytucjom oraz organizacjom branżowym - zapewniamy indywidualne, dostosowane do sytuacji i potrzeb podejście do każdego projektu. Komunikacja ewoluuje bardzo szybko, i jeśli chodzi o treści, i o formę oraz narzędzia – a my zmieniamy się wraz z nimi. Podstawowa jednak zasada, którą się kierujemy pozostaje niezmienna – najpierw biznes, potem komunikacja.
Jak działamy ?

Naszą działalność najlepiej charakteryzują projekty jakie zrealizowaliśmy

Działamy w różnorodnych obszarach doradztwa komunikacyjnego. Najmocniejszą i najbardziej cenioną przez Klientów wartością dodaną jest umiejętność opracowywania skutecznych strategii komunikacji, co jest szczególnie istotne w kluczowych momentach zmian w funkcjonowaniu firmy – takich jak zmiany strukturalne, zmiany właścicielskie, wejście na rynek publiczny, fuzje i przejęcia, repozycjonowanie czy szeroko rozumiane sytuacje kryzysowe, dotyczące bądź firmy, produktu bądź sektora.
Powyższe podejście skutkuje dodatkowo częstą współpracą i wspólnie realizowanymi projektami z innymi firmami doradczymi, takimi jak kancelarie prawne, banki inwestycyjne, firmy doradztwa strategicznego i finansowego, a także think-tanki czy organizacje pracodawców, z którymi współuczestniczymy w tworzeniu całościowych strategii dla naszych klientów. Pozwala to na uczestniczenie w najciekawszych, nowatorskich i stanowiących największe wyzwania rynkowe projektach.
Zrealizowaliśmy już ponad 1000 projektów.
est. 1998   Warszawa, PL
OBSZARY DZIAŁANIA
czyli
co robimy i w czym pomagamy
Opracowujemy i wdrażamy całościowe Strategie komunikacji korporacyjnej pozwalającej na pożądane pozycjonowanie firm wśród jej klientów, partnerów biznesowych, decydentów rynkowych oraz regulatorów czy liderów opinii. Ułatwiamy firmom poruszanie się po problemach z ich branży, ale też dzięki obserwacji całego rynku i wszystkich bieżących wydarzeń i zagadnień gospodarczych i politycznych pomagamy w budowaniu pozycji firm na tle całej gospodarki – jako ekspertów, znaczących inwestorów bądź innowatorów. Dzięki łączeniu doświadczeń i wyciąganiu wniosków z różnych sektorów często wyławiamy i pokazujemy klientom problemy, które pojawią się dopiero za chwilę i jeszcze nie zostały przez klienta dostrzeżone. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy firmami, konfliktów wewnątrz firm, wspomagamy procesy restrukturyzacyjne. Przygotowujemy Strategie i programy w komunikacji wewnętrznej.
Realizujemy działania z obszaru Public affairs związane przede wszystkim z istotnymi dla firm oraz dla branży zmianami regulacyjnymi czy z działalnością instytucji oraz urzędów nadzoru, które mogą mieć dla klienta wymierne znaczenie biznesowe oraz reputacyjne i z reguły wymagają przedefiniowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Analizujemy rynek pod kątem zagadnień sektorowych i analogicznych problemów z innych sektorów, pod kątem efektów zmian / regulacji dla różnych grup oraz dla całej gospodarki, opracowujemy raporty oraz „contingency plans”
Zajmujemy się Relacjami inwestorskimi i komunikowaniem wyników finansowych. W obliczu dynamicznych zmian rynkowych i regulacyjnych, zmiennej sytuacji na giełdzie oraz rynkach finansowych coraz istotniejsza i trudniejsza staje się komunikacja z inwestorami wspomagająca ścieżki pozyskiwania kapitału przez firmy funkcjonujące na rynku publicznym oraz prywatnym. Doradzamy przy Wprowadzaniu na GPW (IPO, SPO lub dual listing) oraz wycofywania spółek z rynku publicznego. Jesteśmy doradcą w obszarze Fuzji i przejęć, realizowaliśmy dziesiątki projektów dotyczących Zmian właścicielskich w polskich oraz międzynarodowych firmach, pracowaliśmy przy wielkich Akwizycjach i transakcjach transgranicznych, przy próbach wrogich przejęć oraz przy wycofywaniu się firm, w tym Spółek Skarbu Państwa, z problematycznych inwestycji międzynarodowych.
Komunikacja w kryzysie to jeden z głównych obszarów naszej aktywności. Sytuacje kryzysowe wymagają szybkiego działania, jasnych procedur, całościowej analizy zebrania danych i identyfikacji źródeł kryzysu. A także doświadczenia pozwalającego na przewidzenie następstw podjętych ruchów racjonalnego osądu oraz na podejmowanie szybkich decyzji. Zajmujemy się zarówno opracowywaniem strategii kryzysowych, identyfikacją grup docelowych, ustaleniem podstawowych przesłań i komunikowaniem z opinią publiczną w momentach trudnych dla firmy jak i przygotowaniem do prawdopodobnej bądź po prostu potencjalnej sytuacji kryzysowej. Oferujemy Mapping możliwych zagrożeń, symulacje kryzysu i szkolenie z zakresu zachowań w czasie jego trwania oraz przygotowanie ogólnego scenariusza postępowania i schematu komunikacji. Wieloletnie doświadczenie i doradztwo przy przeszło stu sytuacjach kryzysowych pozwala nam na umiejętną realizację działań „bazowych” koniecznych aby nie popełnić fałszywych ruchów a następnie na wdrażanie indywidualnego, często bardzo niestereotypowego działań i rozwiązań. Bardzo często nasza współpraca z klientem zaczyna się od doradztwa kryzysowego a następnie przechodzi płynnie w całościową współpracę w zakresie komunikacji korporacyjnej.
Posiadamy ogromne doświadczenie w Pozycjonowaniu, rebrandingu oraz wprowadzaniu na rynek nowych marek, produktów i usług w różnorodnych sektorach. Pomagamy stworzyć dla marki historię, której treść i narracja spowodują, że klienci i otoczenie z zainteresowaniem posłuchają i łatwiej zrozumieją historię która stoi za marką czy produktem
W strategiach i programach komunikacji łączymy tradycyjne narzędzia z interaktywną komunikacją w Mediach społecznościowych oraz z dynamicznie rozwijającymi się internetowymi i mobilnymi technologiami.
Przeprowadzamy Szkolenia medialne uczące konstruowania oraz przekazywania precyzyjnego, zrozumiałego oraz interesującego dla odbiorcy komunikatu, zgodnego z przyjętą strategią komunikacji. Szkoliliśmy setki członków zarządów oraz managerów największych firm oraz organizacji
Realizujemy projekty i długofalowe Kampanie CSR adekwatne do potrzeb biznesowych firmy oraz interesów otoczenia i angażujące istotne dla firmy środowiska i społeczności

WYBRANE sektory specjalizacji / wybrani klienci
  REFERENCJE NA ŻYCZENIE